ryan reynolds dating history

white boy dating alternative black girl